Sendromik veya İzole Kraniyosinostoz Öntanıları Olan Olgularda Saptanan FGFR2 Gen Mutasyonları


CEYLAN E. İ. , ECE SOLMAZ A., ONAY H., AYKUT A., DURMAZ A., YEŞİL G., ...More

2. Ege Endokrin Hastalıkları ve Genetik Sempozyum, Turkey, 23 - 25 February 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey