2000'li Yıllarda Yönetim


DÜREN A. Z.

Alfa Yayınları, İstanbul, 2000

  • Basım Tarihi: 2000
  • Yayınevi: Alfa Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

2000’li yılların arifesindeki iş dünyasında değişim ve değişimi şekillendiren öncü stratejiler, rekabette üstünlük sağlamanın temel koşulları haline gelmektedir. Bilginin sınır tanımayan doğru kullanımının tek geçer yol haline geldiği yeni global ekonomik dünya düzeninde, şirketler açısından sürdürülebilir üstünlük için tek bir modelin yeterli olmadığı ve sürekli olarak yeni yönetsel yöntem ve yaklaşımların geliştiği gözlemlenmektedir. Bu çerçevede, bilgi ekonomisinde işletmecilik, çok çeşitli kavramları birleştiren ve bütünleştiren dinamik bir alan haline gelmektedir. Bu kitabın amacı, iş dünyasında bugün yaşanan büyük dönüşümde ortaya çıkan yeni yönetsel ve organizasyonel yaklaşımları birbirini tamamlayacak şekilde ortaya koymak ve gelecek onyılların temel işletmecilik eğilimlerini vurgulamaktır. Bu amaçla kitap, Mükemmeli Arayış, Gelecek Yönetimi, Yaratıcılık Yönetimi, Yeşil Yönetim, Değişim Yönetimi olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, 1980’li yıllarda gelişim gösteren modern yönetim, Toplam Kalite Felsefesi ve yüksek teknoloji konularından oluşmaktadır. İkinci bölümde, 1990’lı yıllarda işletmelerin karşı karşıya kaldıkları gösteren globalleşme ve yeni bilgi dünyası ile küçülerek büyüyen şirketlerden söz edilmektedir. Üçüncü bölümde, insan kaynakları yönetimi, yaratıcı insan modeli ve öğrenen organizasyonlar üzerinde durarak yaratıcılık yönetimi tartışılmaktadır. Dördüncü bölümde, yeşil yönetim çerçevesinde global ekolojik sorunlar, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil işletmecilik ele alınmıştır. Beşinci bölüm ise, günümüz rekabet ortamının gereği olarak değişimin zorunluluğu, değişim mühendisliği ve kıyaslama yaklaşımına yer vermektedir. Kitabın sonuç bölümünde, üzerinde durulan post-modern eğilimler çerçevesinde, işletmelerin, 21.yüzyılda varlıklarını sürdürebilmek için çok yönlü bir dönüşümü rakiplerden farklı bir rekabet yöntemi geliştirerek gerçekleştirmek zorunda olduğu vurgulanmaktadır.