Lymphadenectomy in Uroepithelial Tumors


Creative Commons License

Aydın A. B., Şanlı M. Ö.

in: Ürolojik Cerrahide Teknik Detaylar ve Daha İyi Cerrahi için Cerrahın Tavsiyeleri, Faruk ÖZCAN, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.47-55, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.47-55
  • Editors: Faruk ÖZCAN, Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Urothelial cancers are carcinomas originating from transitional epithelium covering the urethra, bladder, ureters, renal pelvis, and calyces. The importance of lymphatic metastasis of urothelial cancers has been better understood in recent years. Firstly, the surgeon must master the lymphatic system's surgical anatomy, understand the spread mechanisms, and apply the surgical principles regarding this anatomy and those mechanisms. The number of lymph nodes is inadequate to determine the quality of the lymphadenectomy. A proper lymphadenectomy requires the complete removal of related lymphatic tissues following accurate tissue planes with a good surgical technique. Standard lymphadenectomy should be carried out in every patient undergoing radical cystectomy with curative intent. Compared to no lymphadenectomy, improved cancer-specific survival rates were reported in template-based lymphadenectomy for renal pelvis tumors. On the other hand, it is still unclear if a survival benefit can be found with template-based lymphadenectomy for ureter tumors, and further studies are needed.

Ürotelyal (ÜK) veya diğer bir deyişle üroepitelyal kanserler, üretra, mesane, üreter, renal pelvis ve kaliksleri döşeyen değişici epitelden (ürotelyum/üroepitelyum) kaynaklanan karsinomlardır. Ürotelyal kanserlerin lenfatik yolla metastazlarının hastalığın seyrindeki önemli etkisi yıllar içerisinde daha da çok anlaşılmıştır. Uygun bir lenfadenektomi için cerrah, öncelikle lenfatik sistemin cerrahi anatomisine hâkim olmalı, ilgili patolojilerin lenfatiklere yayılım mekanizmasını anlamalı ve cerrahi prensipleri bunları göz önünde bulundurarak uygulamalıdır. Çıkarılan lenf nodu sayısı tek başına yapılan lenfadenektominin kalitesinde belirlemede yetersiz kalmaktadır. İyi bir lenfadenektomi, uygun bir cerrahi teknik ile doğru doku planlarından ilerleyerek gerekli tüm lenfatik dokunun tamamen çıkarılmasını gerektirir. Mesane kanserinde kür elde edilmek istenen her hasta için en az standart lenfadenektomi uygulanması gerekir. Renal pelvis tümörleri için tanımlanan anatomik lenfadenektomi taslaklarına uyulması halinde lenfadenektomi yapılmamış hastalara kıyasla kansere özgü sağ kalım avantajı elde edilmektedir. Üreter tümörleri için ise yapılacak lenfadenektominin sağ kalım avantajı sağlayıp sağlamadığı halen belirsizdir ve daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.