Yargı Kararları Işığında Elektronik Tebligatın Yapılmış Sayılacağı Tarihin Belirlenmesi


Küçük A. T.

Terazi Hukuk Dergisi, vol.16, no.179, pp.1319-1327, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 179
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Terazi Hukuk Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1319-1327

Abstract

Elektronik tebligatın yapılmış sayılacağı tarih, Tebligat Kanunu ve Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Bu hükümlere gore, elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresie ulaştığı tarihi izleyen beşinci günü sonunda yapılmış sayılır (TebK m. 7/a, IV; ETY m. 9/VI). Görüldüğü üzere, elektronik tebligatın yapılmış sayılacağı tarih belirlenirken elektronik tebligatın okunduğu tarihin bir önemi yoktur. Mevzuatta bu konuya dair düzenlemeler açıktır. Elektronik tebligatın yapılmış sayılacağı tarihi, muhatabın elektronik tebligatı okuduğu tarih olarak esas alan yargı kararları, açık kanun hükmüne aykırılık teşkil etmektedir. Öte yandan sürelerin öğrenmeden itibaren başladığı hâllerde elektronik tebligatın okunduğu tarih önem arz eder. Şöyle ki elektronik sistemde muhatabın elektronik tebligatı okuduğu tarih tespit edilebildiğinden öğrenme tarihi elektronik tebligatın okunduğu tarihtir. Ancak bu durumda dahi elektronik tebligatın yapılmış sayıldığı tarih muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonudur. (ÖZ)