İslam Düşüncesinin Çağdaş İnşası


Tekin M.

Mana Yayınları, İstanbul, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Mana Yayınları
  • City: İstanbul

Abstract

ler, sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel görünümleri ve tezahürleri ile yaşanmaya devam etmektedir. Nitekim global ölçekte giderek derinleşen sınıfsal eşitsizlik ve gelir dağılımında bozulma, baskıcı siyasetlerin uç vermeye başlaması, yabancılaşma, depresyon, “anlam”ın kaybolması ve bencilliklerin artması belki bir anda sayacağımız krizin görüntüleridir. Bu krizlerin sistemin kendi içinden yönetilmesi ve aşılması mümkün görünmemektedir. Zira sistemik olan bu sorunlar ve kriz, bu krizi üreten paradigmanın içinde kalınarak halledilemez. Habermas’ın da belirttiği üzere, modernite kendisini düştüğü kuyudan çıkaracak durumda değildir. Bu krizin en temeldeki düşünsel sebebi bütün bilgi üretimi ve birikimine rağmen aşkınla sağlıklı bir ilişki kuramamaktan kaynaklanan anlam problemi ve aşkınlıktan kopuştur. Varlık anlayışından bilgi ve değerlere varıncaya kadar modernizmin yaptığı anlam kaydırmaları, herşeyin yerinden edildiği bir duruma doğru geldi. Bu durum, mevcut sorunları aşma kapasitesine sahip bir paradigmaya referansı gerektirmektedir ki, bu paradigma İslamdır.