Büyük Çekmece-İstanbul Yarımadası yakın sahilinin sismik araştırması ve tektonik özellikleri


Yaltırak C., ALPAR Ş. B.

1. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Turkey, 1 - 04 June 2010, pp.183-188

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.183-188
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study entitled “Seismic investigation and tectonic setting of the coastal area along Büyük Çekmece and historical Istanbul Peninsula” is to explain the anomalous damage of the 17 August 1999 Kocaeli earthquake along the SW coasts of Istanbul between Avcılar and Ataköy. This damage is due to interference of the surface waves along the wave passages bounded by tectonic elements. When passing through the four sediment sequences with different seismic interval velocities, these surface waves trapped within the vertical discontinuities cutting these sequences. These wave passages starting from the epicenter of the earthquake and extending outwards are as efficient as rheology in the region. The edges of the passage extending along Gebze-Prince islands and Ayamama are the places where the damage was focussed. The southern boundary of this band bordering the southern margin of the Prince islands corresponds to the northern flank of the Çınarcık Basin. In case of a possible earthquake which may occur in the central Marmara basins, the surface waves will be perpendicular to these passage ways and therefore some interference and reflection events will be dominant instead of wave focussing. In this case, the damage would be similar to those observed in the Kocaeli earthquake and the surface waves prograding in the Neogene-Quaternary series along a narrow band of coastal area will amplify damage.

17 Ağustos depreminin Avcılar Ataköy arasında ki hasarı tektonik hatlarla sınırlı dalga koridorlarında yüzey dalgalarının yoğunlaşmasından kaynaklanmaktadır. Bu yüzey dalgaları dört farklı hıza sahip çökel paketinden geçerken kendilerini kesen dikey süreksizlikleri kullanmıştır. Depremin merkez üssünden başlayarak uzanan bu dalga koridorlarları bölgede reoloji kadar etkilidir. Gebze-Adalar güneyi-Ayamama üzerinden geçen bu koridorun kenar kesimleri hasarın odaklandığı bölgedir. Adaların güneyinden geçen bu hattın güney sınırı Çinarcık Çukurunun kuzeyine denk gelir. Olası bir orta Marmara depreminde bu sefer, yüzey dalgaları koridorlara paralel geleceğinden odaklanma yerine, girişim ve geri yansıma egemen olacaktır. Bu taktirde yıkımın Kocaeli depremine benzer bir şiddette gerçekleşeceği ve benzer uzaklıkta orta Marmara’da olacağı kabul edilse bile  dar bir kıyı zonunda Neojen-Kuvaterner serilerinde yüzey dalgalarından kaynaklanan hasarın büyümesi beklenebilir.