Tasarım Odaklı Düşüncenin İşbirlikçi İnovasyon Ağlarındaki Rolü


Creative Commons License

Akdemir Ömür G.

in: İşletmeciliği Yeniden Düşünmek, Ayşegül ÖZBEBEK TUNÇ,Yiğit YURDANER,Merve SAMİOĞLU, Editor, Türkmen Kitabevi, İstanbul, pp.181-198, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkmen Kitabevi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.181-198
  • Editors: Ayşegül ÖZBEBEK TUNÇ,Yiğit YURDANER,Merve SAMİOĞLU, Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Küreselleşme ve enformasyon teknolojilerindeki ilerlemeler, zamandan ve me-kandan bağımsız pek çok değişkenin eşzamanlı olarak aktif olduğu yeni bir düzenin meydana gelmesine zemin yaratır. Çok değişkenli denklemler, denge arayışının ve belirsizliğin ön planda olduğu Yeni Normal (New Normal) olarak değerlendirilen karmaşık bir iş ortamı meydana getirir (Ömür, Tunç & Düren 2012). Bu yeni normal düzende doğrusal olmayan ilişkiler ile sınırsız ihtiyaçların karşılanması için mevcut ve potansiyel rakipler, müşteriler, tedarikçiler yoğun etkileşim halindedir. Tüm aktörlerin bir arada olmasının doğal bir sonucu olan bu kaotik ve karmaşık ortamda rekabet ile mücadele etmeye odaklanan işletmeler, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayacak inovasyon gibi yeni araçlar kullanmaya ve ortak aklın sinerjisini sunan iş modelleri geliştirmeye yönelirler. Rekabet edebilirlikte önemli bir araç olan inovasyon, doğası gereği fark yaratıcı ürün, hizmet ve süreç geliştirmeye odaklanır. İşletmeler ürün ve hizmet inovasyonları ile kullanıcı ihtiyaçlarının rakiplerden daha fazla ve daha hızlı karşılanmayı amaçlar. Birlikte olmanın verdiği güç ile oluşturulan inovasyon ağları, pek çok aktörün bir araya getirilmesinden doğan sinerjinin elde edilmesi için uygun zemini ya-ratır. Bu noktada inovasyon, tasarım odaklı düşünce ve inovasyon ağları (innovation networks) arasındaki organik ilişkilerin nasıl kurgulandığı oldukça önemlidir. Kitabın bu bölümünde fikrin, ürün ve/veya hizmet inovasyonuna dönüştürülmesi sürecinde tasarım odaklı düşüncenin rolüne, ve işbirliğine dayalı inovasyon ağlarına sırasıyla yer verilecektir.