Akromegalide Glukoz Metabolizması Değişikliklerinin IGF-1 Düzeylerine Etkisi


doğanşen s., tanrıkulu s., YENİDÜNYA YALIN G., YARMAN E. S.

12. Hipofiz Sempozyumu, Antalya, Turkey, 4 - 05 September 2016, pp.7

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.7