A COMPARISON WITHIN THE CONTEXT OF STRUCTURAL ANALYSIS: MOBY DICK and BLACK SWAN


Creative Commons License

Özağaç M.

Avrasya Beşeri Bilim Araştırmaları, vol.1, no.1, pp.88-95, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The etymological origins of both whale and ballerina words refer to 'to whirl'. This interesting common meaning becomes more of a curiosity within the context of Moby Dick novel/movie, which tells a fictional whale story, and Black Swan movie, which is a ballerina story. Because the narratives of Moby Dick and also Black Swan are based on black and white symbolism and the contrast and circularity of these two colors. The deep structures of the stories can be seen when the structuralist analysis method is applied to both of them. Therefore, the structuralist analysis method is a convenient method in order to analyze these two works. Thanks to the structuralist view, it is possible to show that main characters’ circular motion tendencies and symmetric contrast of color symbolism together. This symmetrical structure was explained on a single schema in the conclusion part of this article. In addition, the mythological background of Black Swan and the archetypes of Moby Dick in Holy Scriptures were analyzed.

Hem Balina kelimesinin ve hem de balerin kelimesinin etimolojik kökeni ‘dönmek’ fiiline işaret etmektedir. Bu ilgi çekici ortak anlam, kurgusal bir balina hikayesi anlatan Moby Dick romanı/filmi ile bir balerin hikayesi olan Black Swan filmi bağlamında daha da merak uyandırıcı bir durum arz eder. Zira Moby Dick ve Black Swan anlatılarının her ikisi de siyah-beyaz sembolizmi ve bu iki rengin karşıtlığı ve döngüselliği temelinde oluşturulmuştur. Yapısalcı analiz yöntemi söz konusu iki esere uygulandığında eserlerin derin yapıları görülebilmektedir. Yapısalcı analiz yöntemi bu yönüyle söz konusu iki eserin incelenmesi için elverişli bir kuram durumundadır. Zira yapısalcı bir bakış sayesinde, Moby Dick ve Black Swan’ın baş karakterlerin dairesel hareket eğilimlerini ve renk sembolizminin simetrik karşıtlığını birlikte gösterebilmek mümkündür. Makalenin sonuç kısmında bu simetrik yapı tek bir şema üzerinde izah edilmektedir. Yanı sıra makalede Black Swan’ın mitolojik arka planı ile Moby Dick’in Kutsal Kitaptaki arketipleri incelenmiştir.