KADIN CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARININ ADLİ TIBBİ YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ


Safran N., Alkan N.

Adli Tıp Dergisi, vol.5, no.3, pp.173-179, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 3
  • Publication Date: 2001
  • Journal Name: Adli Tıp Dergisi
  • Page Numbers: pp.173-179
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Cinsel işlev bozuklukları hem erkeklerde, hem de kadınlarda sık olarak görülebilen bir durum dur. İyi giden bir evlilik birliğinin teşekkülünde uyum lu bir cinsel birlikteliğin varlığı önem li bir yer tutmaktadır. 15u uyum un bozulduğu durumlarda eşler evlilik birlikteliklerinin daha fazla devam edemeyeceğini belirterek boşanmak amacı ile mahkemelere başvuruda bulunabilm ektedirler. Adli tıp uzmanları bir çok konuda olduğu gibi cinsel işlev bozuklukları konusunda da mahkemelere tıbbi bilirkişi olarak bilgi sunmaktadırlar. Ancak gözlem lerim iz mahkemelerin cinsel işlev bozuklukları ile ilgili olarak adli tıp uzmanlarına daha ziyade erkekler ile ilg ili başvurularda bulundukları yönündedir. Kadın cinsel işlev bozuklukları erkek cinsel işlev bozuklukları gibi kom pleks bir yapıya sahiptir. Üstelik genel inanışın aksine kadın cinsel işlev bozukluklarına erkek cinsel işlev bozukluklarından daha sık rastlanmaktadır. Ülkemizde bu konuda fazla sayıda çalışmanın yapılmış olmamasının sebebi belki de Türk aile hayatının bu tür konularda dışa kapalı bir yapıda olmasıdır. 15u çalışmanın amacı kadın cinsel işlev bozuklukları ile ilgili genel bilgiler sunarak konunun adli tıbbi ve hukuki yönlerini irdelemektir. D ileğim iz bu konuda çalışmalar yapan kişilerin sayılarının artmasıdır.