GERÇEK EYLEM OLARAK NÖROPAZARLAMA: TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI UYGULAMASI


Bayassova A., KAZAN H.

International Journal of Social and Educational Sciences - Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.3, no.5, pp.71-86, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Based on research done on human and human’s behavior, it has been revealed that, individual’s action are not governed only the humans’ consciousness but by the emotions too. Due to the integration of the results of these studies and traditional marketing has been released new research field as a "neuromarketing". Neuromarketing determines the biochemistry of human emotions. Thereby giving instructions for effective influence on organs of perception. Neuromarketing suited to the study of consumer behavior of the person using the achievements of neuroscience, cognitive psychology, and marketing. The aim of neuromarketing is a better understanding of the consumer and its responses to various marketing stimulants. The subject of this scientific-research is relatively new and still mysterious discipline as neuromarketing. Neuromarketing is the integration of such sciences as traditional marketing, general psychology and neuroscience. Thus, neuromarketing is one of the most controversial and complex issues of contemporary society. In this regard, taking into account limitations related to the study of these problems and search methods for solving defined as the relevance and importance of the topic.

İnsan odaklı ve insan davranışları ile ilgili yürütülmekte olan bilimsel araştırmalar birey davranışının sırf zihin tarafından yönetilmediğini, duygularla da idare edildiğini ortaya koymaktadır. Söz konusu bilimsel araştırma sonuçlarının ve geleneksel pazarlamanın elde ettiği bilgilerin birleşimi neticesinde “Nöropazarlama” adı verilen yeni bilim alanı geliştirilmiştir. Nöropazarlama, bireylerin duygusal biokimyasını açıklayarak pozitif uyarıcılar vasıtasıyla tüketicilerin 5 duyu organını etkilemenin kılavuzunu verebilmektedir. Nöropazarlama nörobilim, bilişsel psikoloji ve pazarlamanın bulgu ve tekniklerini kullanarak tüketici davranışlarını araştırmanın yeni bir yaklaşımıdır. Beyindeki işlevlerin direkt ölçülmesi yoluyla tüketicileri ve tüketicilerin pazarlama uyarıcılarına nasıl tepki verdiklerini daha iyi anlayabilmek nöropazarlamanın amacı olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada yeni keşfedilen, ancak pazarlama dünyasında henüz yaygın olarak kullanılmayan, tamamen yeni ve karmaşık bir disiplin olan “Nöropazarlama” ele alınmaktadır. Geleneksel pazarlama, genel psikoloji ve nöroloji alanlarının entegrasyonu sonucunda meydana gelen Nöropazarlama ile ilgili konular modern toplumunun karşılaştığı en karmaşık ve tartışmalı sorunları arasında yer almaktadır. Dolayısıyla araştırmanın sınırlılıkları göz önunde bulundurularak bu sorunları incelemek ve çözum yollarını bulmaya çalışmak araştırma konusunun önemini ifade etmektedir