Fâik Âli Ozansoy'un Neşredilmemiş Şiirleri / The Unpublished Poems of Fâik Âli Ozansoy


Creative Commons License

ÇİTÇİ S. , Çitçi S.

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi (TDİD), cilt.16, ss.107-121, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 16 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi (TDİD)
  • Sayfa Sayıları: ss.107-121

Özet

 

 Fâik Âli, Servet-i Fünûn’un en genç ve velut şairlerinden biridir. Devlet adamlığı, öğretmenliği ve yazarlığının yanı sıra onun en dikkati çeken özelliği şairliğidir. Onun için şiir, tatlı bir meşgale olmaktan ziyade hayatının her anını dolduran bir tutkudur. Fâik Âli’nin eserlerinin pek azı kendisi hayattayken yayımlanır. İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Fâik Âli’nin yayımlanmamış beş altı cilt tutarında şiiri olduğunu söyler. Fâik Âli’nin Pay-i Tahtın Kapısında, Midhat Paşa ve Elhân-ı Vatan kitaplarının iç kapaklarında da Mezâmir, Leyâl-i Hayâl, Hicrân, Yuva, Fecr-i Durâdûr, Tayf-ı Girîzân ve Nedîm adlı eserlerinin yayımlanacağı belirtilir. Fakat bunlar içinde sadece Nedim ve Lale Devri (1950) adlı eser, şairin ölümünden kısa bir süre önce yayımlanır. Bazı kaynaklarda şairin son yıllarında Şehirler Şehriyarı adıyla bir şiir kitabı yayımlamayı düşündüğü belirtilse de maalesef gerçekleşmez. Bu makalede şairin terekesinde bulduğumuz, edebiyat tarihi açısından önemli olduğu halde bugüne kadar yayımlan(a)mamışşiir kitaplarından,devrin gazete ve dergilerinde kalmış şiirlerinden ve diğer bazı evraklarından bahsedeceğiz. 

 

 Fâik Âli is one of the youngest and the most prolific poets of “Servet-i Funûn”. His most remarkable feature, together with his statesmanship, teachership and authorship is his poesy. Poem is a passion filling his every span of life for him rather than a sweet preoccupation. Less than half of his works has been published while he was alive. Ibnu’l-Emin Mahmud Kemal Inal says that Fâik Âli has five to six volume of just unpublished poems. In inner cover of “Pay-i Tahtın Kapısında”, “Midhat Paşa and Elhân-ı Vatan”, Fâik Âli specifies that he would publish “Mezâmir”, “Leyâl-i Hayâl”, “Hicrân”, “Yuva”, “Fecr-i Durâdûr”, “Tayf-ı Girîzân” and “Nedîm”. “Nedim ve Lale Devri” (1950) has only been published immediately before death of the poet. Although it has been stated in some resources that the poet in his last years thought to publish a book of poem namely “Şehirler Şehriyarı”, unfortunately it could not materialize. In this paper, we will mention these books we found in his remnants, which are also important for history of literature but not yet published, his poems which have been forgotten newspapers and magazines in his own time and his some other documents.