Üretim,Tüketim ve Ticaretin Bölgeselleşmesi (Ekonomik İşbirlikleri Üzerine Bir Araştırma)


Creative Commons License

BALKANLI A. O.

Der Yayınları, İstanbul, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Der Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Türkiye, toplumu ve ekonomisi ile, çevresinde birbirinden tamamen farklı kültür ve farklı davranış kalıplarına sahip ülkelerin olduğu bir coğrafya içindedir.  Türkiye’ye komşu olan Balkanlar coğrafyası da Yunanlılardan, Arnavutlara, Sırplara, Bulgarlara, Romenlere, Moldovanlara ve Türklere, esasen farklı kültürlerin yer aldığı diğer bir rengarenk kümedir. Kitapta araştırmaya odaklandığımız alan, öncelikle dünya ekonomisinde artan bir ilgi ve yönelişe sahne olan ekonomik işbirlikleri olgusunun kuramsal temellerinin ve olabilirlik koşullarının incelenmesi olmuştur. Sonrasında, Türkiye ile bölgesel yakınlıkları ve geçmişten gelen tarihsel-kültürel etkileşimleri olan Bulgaristan ve Romanya’nın yer aldığı Balkan bölgesi ekonomileri ile Moldova ve Ukrayna ekonomileri, bu ekonomilerin ekonomik yapıları ve ortaya koydukları ekonomik gelişme süreçleri de göz önüne alınarak, incelenmiştir. Bunun ardından ise bu ekonomiler ile Türkiye’nin ekonomik işbirliği olasılıkları ve bu işbirliğinin ne düzeyde olabileceği araştırılmıştır. Çalışma sürecinde araştırma konusu ülkelerden olup, düşünce, öneri ve çabaları nedeniyle bir biçimde katkısı olan teşekkür edeceğim insanlar var. Bu noktada Rusya Federasyonundan, Crimean Business Institute’den sayın Prof. Dr. Akhthem Dzhelilov’a, Gagauziya’dan sayın Dr. Güllü Karanfil’e ve sayın Sergey Kristoğlu’na, Ukrayna, Odessa Ulusal Ekonomi Üniversitesi’nden (Odessa National Economy University) sayın Doç. Dr. Dr. Sergii Iaromenko’ya ve Dr. Natalya Niecheva’ya, Kırım’dan sayın Gülnara Tuvarcieva’ya, Romanya’dan sayın Elena Goras’a, Moldova’dan sayın Elena Karastan’a, Ukrayna’dan sayın Ludmila Tukan’a buradan teşekkür ederim. Ve yine bu çalışmanın hazırlanması sürecindeki kolaylaştırıcılıkları ve destekleri için, İstanbul Üniversitesine ve İktisat Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Kütüphanesi personeline de buradan teşekkür ederim. Ve de özellikle kitabın son denetimlerinin yapılmasında ve kapak resminin seçilmesinde, kuzum Elifsu’nun katkılarını unutamam. Ona da buradan ayrıca teşekkür ederim.