Eğitimde tiyatro ve gençler.pdf


KUYUMCU F. N.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.1, pp.156-165, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abstract
Although both private and state theatres in our country have founded their own children theatre units, we can’t say they did something for the youth ones As the absence of this area in our theatres, the playwrights have been indifferent ( have not been interested in this area as well) in this special area. At this point, The studies that will be held by some high schools (secondary schools) can support and help both for the socialization of young people and their interest and love for theatre. A tutor who would like to perform a play with their students may attend lot of problems at the school he or she works for. On top of all these problems, we could mention finding an appropriate text for young people to perform. In this study, we will examine this problem of the tutors and try to suggest some alternatives for the solutions.  

 

Eğitimde tiyatro ve gençler

öZET
Ülkemizde özel ya da ödenekli tiyatrolar Çocuk Tiyatrosu birimlerini kurmuş olmalarına karşın gençler için böyle bir çalışmanın varlığından söz edemiyoruz. Gençlik tiyatromuzun olmayışı yazarlarımızın da bu alana gereken ilgiyi göstermemelerine neden oluyor. Bu noktada eğitim kurumlarının bu alanda yapacakları çalışmalar bir yandan katılımcı öğrencilerine tiyatroyu sevdirip sosyalleşmelerine destek olurken diğer yandan Türkiye’de gençlik tiyatrosunun temellerini atmaktadır. Bir eğitim kurumu çatısı altında gençlerle tiyatro yapmak isteyen öğretmen birçok sorunla karşılaşabilir. Karşılaşacağı birçok sorunun yanı sıra metin bulma konusunda da ciddi sıkıntılar yaşayabilir. Yaptığımız bu çalışma kapsamında öğretmenin bu sorunlarını ele alacak ve çözüm önerileri üretmeye çalışacağız.