Türk Koroner Arter Hastalarında Metilentetrahidrofolatredüktaz C677T Mutasyonu Ve Serum Homosistein Düzeylerinin Düzenlenmesi


YILMAZ AYDOĞAN H. , İSBİR S., AĞAÇHAN ÇAKMAKOĞLU B. , ERGEN H. A. , Farsak B., İSBİR T.

18.Ulusal Biyokimya Kongresi, Trabzon, Turkey, 15 - 21 May 2004, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1