Türk Koroner Arter Hastalarında Metilentetrahidrofolatredüktaz C677T Mutasyonu Ve Serum Homosistein Düzeylerinin Düzenlenmesi


YILMAZ AYDOĞAN H. , İSBİR S., AĞAÇHAN ÇAKMAKOĞLU B. , ERGEN H. A. , Farsak B., İSBİR T.

18.Ulusal Biyokimya Kongresi, Trabzon, Türkiye, 15 - 21 Mayıs 2004, ss.1

  • Basıldığı Şehir: Trabzon
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1