Tecdid Hadisinin Metin Tenkidi Açısından Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Ertürk M.

İslami Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.125-137, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 10
  • Basım Tarihi: 1997
  • Dergi Adı: İslami Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.125-137

Özet

Tecdid İslâm'da değil müslümanlardadır" görüşü değişen şartlar karşısında müslümanların ne yapması gerekliğini en veciz bir şekilde ifade etmektedir. Modern hayatın hâkim olduğu bir yaşam tarzıyla hemhal olan. ama buna rağmen İslâmî duyarlılığını da muhafaza etmeye çalışan müslumanlar her zaman çelişkiler içerisinde yaşamaktadırlar. Onlar hayatlarının lerdî bölümünde İslâmî prensiplere sıkı sıkıya bağlı, sosyal bölümünde ise daha az hassas olmaya doğru gitmektedirler. Bu ikilemde genellikle ikinci yön baskın çıkmaktadır.3 Yaşanılan bu çelişkilerin en önemli nedenlerinden biri -haricî olanlarını bir tarafa bırakacak olursak- İslâm'ın dünya görüşünü ve zihniyetini temsil eden ve tarihin muayyen dönemlerinde kısmen gerçekleşen Nebevî kaynaklı bir sünnet anlayışının ya hiç dikkate alınmaması ya da günümüz gerçekleri göz ardı edilerek geliştirilememesidir.