Tecdid Hadisinin Metin Tenkidi Açısından Değerlendirilmesi


Creative Commons License

ERTÜRK M.

İslami Araştırmalar, vol.10, pp.125-137, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10
  • Publication Date: 1997
  • Journal Name: İslami Araştırmalar
  • Page Numbers: pp.125-137
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Tecdid İslâm'da değil müslümanlardadır" görüşü değişen şartlar karşısında müslümanların ne yapması gerekliğini en veciz bir şekilde ifade etmektedir. Modern hayatın hâkim olduğu bir yaşam tarzıyla hemhal olan. ama buna rağmen İslâmî duyarlılığını da muhafaza etmeye çalışan müslumanlar her zaman çelişkiler içerisinde yaşamaktadırlar. Onlar hayatlarının lerdî bölümünde İslâmî prensiplere sıkı sıkıya bağlı, sosyal bölümünde ise daha az hassas olmaya doğru gitmektedirler. Bu ikilemde genellikle ikinci yön baskın çıkmaktadır.3 Yaşanılan bu çelişkilerin en önemli nedenlerinden biri -haricî olanlarını bir tarafa bırakacak olursak- İslâm'ın dünya görüşünü ve zihniyetini temsil eden ve tarihin muayyen dönemlerinde kısmen gerçekleşen Nebevî kaynaklı bir sünnet anlayışının ya hiç dikkate alınmaması ya da günümüz gerçekleri göz ardı edilerek geliştirilememesidir.