Örgütsel Yapılanmada Gelinen Nokta : Yığışım (Cluster) Organizasyonlar


VAROL E. S., Tarcan E.

YÖNETİM DERGİSİ:İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ, no.35, pp.17-22, 2000 (Peer-Reviewed Journal)