Gözden Kaçan Bir Avâmil-i Cedîd Şerhi: Veliyyüddîn b. Halîl el-Bükâî’nin Zübdetü’l-Kavâ‘id ve Ukdetü’l-Fevâid’i


ALAK M.

Uluslararası Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Sempozyumu (18. Yüzyıl), İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2017, pp.54-55

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.54-55