ANTRENÖRLERİN MESLEKİ ETİK İLKELERE UYMA DÜZEYLERİ İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ


GÜVENDİ B., TÜRKSOY A., KESKİN N., ALTINCI E. E., ŞAHİN S.

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERG İSİ, no.7, pp.43-61, 2016 (Peer-Reviewed Journal)