Kur'an'da Semantik Açıdan Hanif Kavramı


Creative Commons License

Ravaşdeh Z.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.26, pp.31-58, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Kurânî ifadelerin delaletini anlamak için, Kurân'da geçen kelimelerin mecazî, hakiki ve tarihi boyutları ile detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir. Çünkü bu kelimeleri anlamanın İlâhi vahyin kavranmasına büyük katkısı vardır. Kur'an'daki Hanif anlamını kavramak için bu kavramın yine Kur'ân çerçevesinde yakın, eş ve zıt anlamlarına bakmalıyız. Bu şekilde kelimelerin indiği andakine uygun ve sonraki isabetsiz olanlardan ayırt ederek bu kavramın delalet ettiği hakiki anlamı bulabiliriz.