MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER PLANLAMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VE GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ


istanbullu Dinçer f., AKOVA O., kaya f.

elektronik mesleki gelişim ve araştırma dergisi, vol.1, no.2, pp.42-56, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

New areas of work and specialization in globalizing world urged qualified employees to be 
employees to be hired. İn this regard the qualification of staff to be employed in tourism is of 
critical importance in order to sustain the qualify and services. Turkey is a key player in 
global tourism considering tourism arrivals and receipts. Therefore the qualifications and 
career expectations of staff to be employed in tourism is crucial. The career development of 
tourism employees usually begins with the educations period where the employment decision 
has been made as of 2013, 91 universities has vocational schools offering tourism and 
hospitality management school. This study examines the career planning process specifically 
among students of İstanbul University and Gümüşhane University vocational school students. 
Moreover the study also analyses the general perception of students on tourism industry. İn 
order to reach this objective the study used a survey method the collect data from students. In 
the future Most of the participants want to pursue their careers and long-term process they want to take part in senior positions in the tourism industry. Additionally, the result of study 
generally participants have positive attitude towards the tourism industry. 
 
 
Küreselleşen dünyada yeni gelişen iş alanlarına bağlı olarak nitelikli işgörenlerin istihdam edilmesi 
zorunlu hale gelmiştir. Büyüyen ve gelişen turizm endüstrisi emek yoğun bir özellik göstermektedir. 
Bu bağlamda turizm endüstrisinde istihdam edilecek personelin niteliği hizmetin kalitesini ve 
devamlılığını sağlamaktadır. Bu nedenle turizm işletmelerinde istihdam edilecek işgörenlerin 
nitelikleri ve kariyer beklentileri gittikçe önem kazanmıştır. Turizm işletmelerinde çalışan personelin 
kişisel kariyer planlaması, iş yaşamına giriş kararının alındığı eğitim yılları ile başlamaktadır. 
Türkiye’de 2013 yılı itibarıyla 91 Üniversitenin bünyesinde yer alan Meslek yüksekokullarında turizm 
ve otel işletmeciliği programı bulunmaktadır. Bu çalışmada İstanbul Üniversitesi ve Gümüşhane 
Üniversitesi Meslek Yüksekokulları bünyesinde iki yıllık turizm ve otel işletmeciliği eğitimi alan 
öğrencilerin kariyer planlaması süreci ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin turizm 
endüstrisine genel olarak bakış açıları analiz edilecektir. Çalışmada demografik ve kariyer 
planlamasını içeren bir anket uygulanmıştır. Katılımcıların çoğu gelecekte turizm endüstrisinde 
kariyerlerine devam etmek istediklerini ve uzun dönemli süreçte turizm işletmelerinde üst 
pozisyonlarda yer almak istediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcıların turizm endüstrisine yönelik 
olumlu bir tutum sergiledikleri söylenebilir.