Digital Parenting: Perceptions on Digital Risks


İNAN KAYA G., MUTLU BAYRAKTAR D., YILMAZ Ö.

KALEM ULUSLARARASI EĞİTİM VE İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.8, no.1, pp.131-157, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Today, child rearing has become more complicated since the recent changes caused by digital technologies in daily lives of families. Digital media brings both new learning opportunities and risks for its consumers simultaneously. Especially, children and adolescents are susceptible for the digital risks. Parents are expected to have a mediating role for their children in adapting digital life. The purpose of the study was to investigate parents’ perceptions related to digital risks and on what aspects of digital media (risks or opportunities) they wanted to be trained. Seventy-nine parents (38 mothers and 41 fathers) of children aged 10 to 18 responded to survey on digital risks. Parents’ perceptions related to the risks involved in the digital media were investigated by forced-choice and open-ended questions and the responses analyzed quantitatively and qualitatively. The results revealed that, parents had knowledge on digital risks and taking precautions against those risks. Besides, according to the findings from content analysis, parents utilized several parenting strategies and they needed to be educated on both risks and opportunities of digital media for their children.

Dijital teknolojideki ilerlemeler günlük hayatı doğrudan etkilemekte ve özellikle bu teknolojilerin çocuklar ve gençler tarafından kullanımı, ebeveynlerin temel sorumluluğu olan çocuk yetiştirme işini karmaşıklaştırmaktadır. Dijital medya kullanıcılarına, öğrenme fırsatlarını sunarken bir yandan da dijital riskleri beraberinde getirmektedir. Ebeveynler ise çocuklarını öğrenme fırsatlarından yararlandırma ve onları dijital risklerden koruma arasında kalmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, ebeveynlerin dijital risklere ve bu risklere yönelik tedbir almak konusunda kendilerini ne kadar yeterli gördüklerine dair algılarının ve dijital medyanın çocukları tarafından kullanımına aracılık ederken hangi boyutlarda daha fazla bilgi sahibi olmak istediklerinin incelenmesidir. Bu amaçla, 38 anne ve 41 babadan oluşan, çocuklarının yaşları 10 ila 18 arasında değişen 79 ebeveyne, kapalı ve açık uçlu sorulardan oluşan bir anket uygulanmıştır. Bu sorulardan elde edilen bulgular ise nicel ve nitel olarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçları, ebeveynlerin riskler hakkında bilgili olduklarını, önlemler konusunda da kendilerini bilgi sahibi olarak değerlendirdiklerini gösterirken, yapılan içerik analizi ebeveynlerin dijital ebeveynlik stratejilerini ve dijital medyanın riskleri ve olanaklarına dair hangi noktalarda daha fazla bilgi sahibi olmak istediklerini ortaya koymuştur.