Sağlık Bilimleri Kütüphane Hizmetlerinde Kalite Yönetimi: Bir Uygulama Çalışması


ÇOLAKLAR H.

Bilgi-Belge Merkezlerinde Yönetim ve Organizasyon, Ed. Asiye Kakırman Yıldız, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.33-57, 2012

  • Basım Tarihi: 2012
  • Yayınevi: Beta Basım Yayım Dağıtım
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.33-57
  • Editörler: Ed. Asiye Kakırman Yıldız, Editör