Russki reçevoy etiket v formate natisonalnogo orientirovannogo uçebnika RKI, Russki yazık vne rossii


KLIMKINA O.

in: Prepodaavaniye russkogo yazıka kak inostrannogo vne yazıkovoy sredıy : problemıy i persfektivıy, Althaus F., Editor, Russian Language Center Press, London, pp.21-28, 2017

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2017
  • Publisher: Russian Language Center Press
  • City: London
  • Page Numbers: pp.21-28
  • Editors: Althaus F., Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes