Ebe Öğrencilerin Ölüm, Terminal Dönem ve Palyatif Bakım ile İlgili Görüşleri: Odak Grup Çalışması


Creative Commons License

AY F. , GENÇTÜRK N.

FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK DERGİSİ, vol.21, no.3, pp.164-171, 2013 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 3
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.164-171

Abstract

Research were planned in order to determine their thoughts and feelings approaching death and death related to patient care in midwifery students. Method: Research had been done with eight students that were selected 53 students are studying in fourth grade midwifery in Bakırköy School of Health in the 2011-2012 academic year and this students faced the death of the patient and care given to these patients throughout their education. Data were collected using focus group discussion method. The data
obtained through interview, inductive analysis techniques were evaluated qualitatively.
Results: Seven students stated that: - Students faced the patients that are impending death and death, before school - Students were filling often in the face of death, sadness, feelings of helplessness and inadequacy felt, - Most of them, in
the terminal time emotional support is more important physically care, - Family is the best support. Six students did not want someone else making euthanasia, the four students said they would accept euthanasia carried out for themselves.
Conclusion: Our study identified: students face to face to death before the their training and education, felt the sadness and fear in the face of death, most of helplessness, feelings of inadequacy experienced when approaching death. The study suggests
that adding palliative care education to the midwifery curriculum is necessary to improve quality of care at the end of life.
 

Amaç: Araştırma; ebelik öğrencilerinin ölümü yaklaşan hastaya bakım verme ve ölüm ile ilgili duygu ve düşüncelerini belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak yapıldı.
Yöntem: Araştırma, 2011-2012 eğitim yılında Bakırköy Sağlık Yüksekokulu ebelik dördüncü sınıfta eğitim gören 53 öğrenciden, eğitimleri boyunca ölümü yaklaşan hasta ile karşılaşmış ve bu hastalara bakım vermiş sekiz öğrenci ile yapıldı. Veriler odak grup görüşmesi yöntemi ile toplandı. Görüşme ile elde edilen veriler, tümevarım analizi tekniğiyle, nitel olarak değerlendirildi. Bulgular: Yedi öğrenci ölüm ve ölümü yaklaşan hasta ile üniversite eğitimleri öncesinde karşılaştıklarını, ölüm karşısında
çoğunlukla üzüntü, çaresizlik ve yetersizlik duygularını yaşadıklarını, çoğu terminal dönemde fiziksel bakımdan daha çok duygusal desteğin önemli olduğunu, en iyi desteğin aile olduğunu ifade etti. Altı öğrenci başkasına ötenazi yapılmasını
istemediklerini, dört öğrenci ise kendilerine ötenazi yapılmasını kabul edeceklerini söyledi. Sonuç: Araştırmamızda öğrencilerin eğitim öncesi ve eğitimleri süresince ölüm ve ölümü yaklaşan birey ile karşılaştıkları, ölüm karşısında üzüntü ve korku hissettikleri, ölümü yaklaşan bireye bakım verirken en çok çaresizlik, yetersizlik duyguları yaşadıkları belirlendi. Bu araştırma yaşam sonu bakım kalitesini artırmak için ebelik müfredatına palyatif bakım eğitimi eklemenin gerekli olduğunu göstermektedir.