Türkiye Akdeniz Bölgesi Ormanları ve Ormancılığına İlişkin Bilimsel Yaklaşımlar.


AKESEN A.

İ.Ü.Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını,, pp.32-38, 1994 (Peer-Reviewed Journal)