Hasta sabitlemede kullanılan termoplastik maskelerin megavoltaj radyasyon için yüzey dozuna ve build-up bölgesine etkisi


Erkan H. E. , KEMİKLER G.

TÜRK ONKOLOJİ DERGİSİ, cilt.28, ss.112-119, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 28
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: TÜRK ONKOLOJİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.112-119

Özet

AMAÇ
Hastalarının sabitlenmesinde kullanılan termoplastik maskelerin Co-60 ve 6MV foton enerjilerinde yüzey dozuna etkisini incelemektir.

GEREÇ VE YÖNTEM
Üç adet Aquaplast termoplastik maske kullanıldı. Bu maskelerden bir tanesi standart olarak kullanıldı. Diğer ikisi delik çapları standart maskenin delik çapının 1.25 ve 2 katı olacak şekilde gerdirildi. Maskeler 1, 2, 3 olarak numaralandırıldı. Dozlar, açık ve maskeli alanlarda Markus paralel plan (pp) iyon odası, EBT2 film ve MOSFET dozimetrisiyle ölçüldü.

BULGULAR
Co-60 için 1 no'lu maske, 10x10 cm2 açık alan yüzey dozunu %24.2'den %73.3'e yükseltirken 2 no'lu maske %55.6'ya, 3 no'lu maske %40.6'ya yükseltmiştir. 6MV için ise 1, 2 ve 3 numaralı maskeler, 10x10 cm2 açık alan yüzey dozunu, %14.4'ten sırasıyla %50.1, %34.7 ve %23.7'ye yükseltmektedir. Markus pp ile EBT2 film sonuçları birbiyle uyumludur. MOSFET ise daha yüksek yüzey dozları ölçmektedir.

SONUÇ
Maske materyalinin kalınlığı ve delik çapı, cilt dozunu anlamlı olarak etkilemektedir. Cilt dozlarındaki artışı azaltmak için, alan içindeki maske kesilmeli veya gerdirilerek delik çapları büyütülmelidir.