KÜÇÜK DEPREMLERİN MOMENT TENSÖR ÇÖZÜMLERİ VE BÖLGESEL GERİLME ANALİZİ: 2017 AYVACIK DEPREMLERİ


TAMTAŞ B. D. , Yalçınkaya E., Görgün E.

Türkiye Ulusal JEodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, İzmir, Turkey, 30 May - 01 June 2018, pp.1-4

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-4

Abstract

Between January 14, 2017 and March 26, 2017, approximately 4600 earthquakes, known as Ayvacik earthquake storm and ranging in magnitude 1.0 ≤ Mw ≤ 5.4, have occurred. The northward movement of the Arab and African plates starting in the neotectonic period and the progression of the Anatolian block to the west resulted in various active faults due to the effect of the extensional regime in the end zone. In this study, moment tensor solutions and regional stress analysis of small earthquakes were performed in order to shed light on the complex tectonics of the region. Moment tensor analysis of 30 earthquakes of which magnitudes are ranging in 3.0 ≤ Mw ≤ 3.5 was performed by ISOLA and the obtained focal mechanism solutions were analyzed by the STRESSINVERSE program to determine the stress distribution of the region. The stress ratio was calculated as R=0.7. This value indicates that the regime in the region is extensional. P-axes are northwest-southeast oriented and T-axes are northeast-southwest oriented.

 

KEYWORDS: Ayvacık, ISOLA, STRESSINVERSE, Moment Tensor, Small Earthquakes

 

14 Ocak 2017- 26 Mart 2017 tarihleri arasında, Ayvacık deprem fırtınası olarak bilinen ve büyüklüğü 1.0≤ Mw ≤ 5.4 arasında değişen yaklaşık 4600 adet deprem meydana gelmiştir. Neotektonik dönemde başlayan Arap ve Afrika levhalarının kuzeye doğru hareketi ile Anadolu bloğunun batıya doğru ilerlemesi sonucu bölgede açılma rejiminin etkisi ile çeşitli aktif faylar oluşmuştur. Bu çalışmada, bölgenin karmaşık tektonizmasına ışık tutabilmek amacıyla küçük depremlerin moment tensör çözümleri ve bölgesel gerilme analizi yapılmıştır. Büyüklüğü 3.0 ≤ Mw ≤ 3.5 arasında değişen 30 adet depremin ISOLA programı ile moment tensör analizi yapılmış ve elde edilen odak mekanizması çözümleri STRESSINVERSE programı ile analiz edilerek bölgenin gerilme dağılımı belirlenmiştir. Gerilme oranı, R = 0.7 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, bölgede açılma rejiminin hakim olduğunu göstermektedir.  Açılma rejimine uygun olarak, P eksenleri kuzeybatı-güneydoğu yönelimli ve T eksenleri de kuzeydoğu-güneybatı yönelimli bulunmuştur.

 

ANAHTAR KELİMELER: Ayvacık, ISOLA, STRESSINVERSE, Moment Tensör, Küçük Depremler