Sağlık İletişiminde Sağlık Okuryazarlığı ve Sosyal Medyanın Önemi”, Yeni Medyada Güncel Yaklaşımlar


Türk E.

Yeni Medyada Güncel Yaklaşımlar, Samet Kavoğlu ve Ali Fikret Aydın, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.291-320, 2020

  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Nobel Yayın Dağıtım
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.291-320
  • Editörler: Samet Kavoğlu ve Ali Fikret Aydın, Editör