The design of a single channel high-resolution digital seismic system and some geological results


ALPAR Ş. B., Danışman M. A., Gökaşan E., Doğan E., Gainanov V., Zverev A.

Turkish Journal of Marine Sciences, vol.3, no.2, pp.49-63, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 1997
  • Journal Name: Turkish Journal of Marine Sciences
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.49-63
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

A single-channel high-resolution digital reflection seismic system has been developed. Some technical specifications are given for its hardware and software. The seismic sections obtained from the first trial runs were compared with neighbouring analog sections which were recorded in the area previously. Similar results were found with previous findings. However, the overall performance and better resolution of the new digital system enabled us to distinguish two new geological features. First, thin Holocene post-transgressional sediments were much more evident compared to the previous records. Secondly, the chaotic reflection patterns in the Oligocene units were not caused by slumps but by gas-bearing sediments; meaning that the gas charged sediments of the northern shelf area of the Black Sea continued on the southern shelf area.

Uluslararası bir iş birliği ile tek-kanallı yüksek-çözünürlüklü sayısal bir sparker sismik sistemi geliştirilmiştir. Sistemin teknik donanım ve yazılım özellikleri detaylı olarak verilmektedir. Istanbul Boğazı Karadeniz çıkışında yapılan ilk denemede elde edilen sismik kesitler, daha önce alışılagelmiş yöntemlerle kaydedilmiş komşu analog sparker kesitleri ile karşılaştırılmıştır. Eski kesitlere dayanılarak yapılan önceki çalışmalarda saptanan bulgulara ek olarak, yeni sistemin daha iyi performansı ve yüksek çözünürlüğü iki yeni bulgunun daha ortaya çıkartılmasına olanak vermiştir. Bunlardan ilki, transgresyon sonu ince Holosen çökellerinin eski çalışmalara göre çok daha belirgin olarak gözlenebilmesidir. İkincisi ise, Oligosen birimleri içindeki karmaşık yansıma desenlerine önceki çalışmalarda belirtildiği gibi sualtı heyelanlarının değil, gazlı çökellerin neden olduğunun saptanmasıdır. Bu durum Karadeniz kuzey şelf sahasında varolan gazlı çökellerin güney şelfinde de en azından çalışma sahası civarında bulunduğunu göstermektedir.