İnsan Önce Resim Çizdi


AYDINER E.

Diğer, ss.1-10, 2001

  • Basım Tarihi: 2001
  • Sayfa Sayıları: ss.1-10

Özet

İnsan var olduğunu fark ettiği günden bu yana, kendini ve doğayı anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyor. Genel kanı, insanın bu çabasının, felsefe ile başladığı şeklindedir. Oysa bu genel kanının aksine, insanın anlama ve anlamlandırma çabasının ilk kez resimle başladığını öne sürülebiliriz. Öte yandan, resimler çizerek zihinsel tasarımlarını yansıtan ve bu yolla anlam kurma arayışında olan insanın bu ilk eylemi ile çok daha karmaşık araçlar kullanarak evrenin, doğanın ve insanın bir resmini çıkarmaya çalışan fizikçiler arasında ince ve derin bir bağın varlığını sürdürdüğünü söylemek aşırı bir iyimserlik olmayacaktır. Ne yazık ki bu bağ popüleritenin yarattığı bulanık havada açıkça görülememektedir.  Bu çalışma; mağara duvarlarına resimler çizerek doğayı tasvir etmeye çalışan insanın macerasının fizik bilimiyle nasıl buluştuğuna, böyle bir eylemin fizikte nasıl hayat bulduğuna dikkat çekmek için hazırlanmıştır.