İlaç Üretiminde Yardımcı Madde Olarak Polimerlerin Kullanılması


AYDIN İ. , ERGİN M. F.

1. İlaç Üretimi Teknolojisi Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mart 2013, ss.103

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.103

Özet

İlaç Üretiminde Yardımcı Madde Olarak Polimerlerin Kullanılması

 

M. Fatih ERGİN, İsmail AYDIN

 

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Reoloji Laboratuvarı

 

Özet

İlaçlar, uzun araştırmalar ve deneysel çalışmalar sonucunda belirli hastalıklara olumlu etki yaptığı ortaya konmuş, etken madde olarak bir veya birkaç moleküle dayanan ve canlılarda mevcut olan bir hastalığın tedavisi ya da teşhisi için kullanılan kimyasal/bitkisel kökenli maddeleri belirten genel bir terimdir.  İlaç; etken ve yardımcı maddeler olmak üzere iki kısımdan meydana gelir.  Etken madde; ilacın temel yapısını oluşturan ve kullanan canlıda fizyolojik etki gösteren bir veya birkaç kimyasal/bitkisel kökenli maddenin karışımıdır.  Yardımcı maddeler ise etkin maddenin hasta tarafından rahatça alınabilmesi veya dozajının daha iyi ayarlanabilmesi için kullanılan ve ilaca fizyolojik olarak etki etmeyen maddelerdir.  Dolayısıyla yardımcı maddeler kullanılmadan hastalıkların tedavisi ya da teşhisi için kullanılan farmasötik yapılar genellikle elde edilemez. Bu noktalar göz önünde bulundurularak bu çalışma; ilaç üretiminde etken maddeler ile birlikte kullanılan polimerik yardımcı maddeleri ve işlevlerini incelemeyi amaç edinmiştir.