Carcass composition of finished goat kids from indigenous and dairy breeds


YALÇINTAN H., EKİZ B., ÖZCAN M.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.38, pp.43-50, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, meat production characteristics of Saanen, Gokceada, Maltese and Hair Goat breeds were investigated by using forty male kids. There were significant differences among breeds in shoulder, flank, neck, ribs and long leg weights (P<0.001). Saanen kids had significantly higher flank, neck, ribs and long leg weight compared with the other breeds in the study. On the other hand, the differences among breeds with respect to percentage of carcass joints except long leg percentage were not significant (P>0.05). In general, muscle, bone, subcutaneous fat, intermuscular fat and other tissues weights were higher in carcass joints of Saanen kids than those from the other breeds. The percentage of muscle in the flank was significantly higher in Gokceada kids in comparison with Maltese and Hair Goat kids (P<0.05). Hair Goat kids had lower muscle percentage in the loin than those of Saanen, Gokceada and Maltese kids (P<0.01). Hair Goat kids had significantly lower muscle percentage in long leg compared with Saanen and Gokceada kids.

Bu çalışmada, Saanen, Gökçeada, Malta ve Kıl Keçisi ırklarının et üretim özelliklerini belirlemek amacıyla kırk baş erkek oğlak kullanılmıştır. Çalışmada, kol, etek, boyun, kaburgalar ve uzun but ağırlıkları bakımından ırklar arasındaki farklılık istatistiki olarak önemli bulunmuştur (P<0,001). Saanen oğlaklara ait karkaslarda etek, boyun, kaburga ve uzun but ağırlıklarının diğer ırklarla kıyaslandığında daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Karkas parçalarının oranları bakımından ise uzun but oranı hariç ırklar arasında önemli bir farklılık tespit edilmemiştir (P>0,05). Genel olarak Saanen oğlaklara ait karkas parçalarında kas, kemik, subcutan yağ, intermuscular yağ ve diğerleri ağırlıklarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Gökçeada oğlaklar etekte kas oranı bakımından Malta ve Kıl Keçisi oğlaklardan daha yüksek değerlere sahiptir (P<0,05). Belde kas oranı bakımından ise Saanen, Gökçeada ve Malta oğlaklar ile kıyaslandığında Kıl Keçisi oğlaklar en düşük değerlere sahiptir (P<0,01). Ayrıca uzun butta kas oranı bakımından Kıl Keçisi oğlakların, Saanen ve Gökçeada oğlaklardan daha düşük değerlere sahip olduğu gözlenmiştir.