Edebiyatın İzinde - Yeniden Yeni - 19. Yüzyılı Yeniden Yazmak


Ikiz T., Şahin S., İkiz E. T. (Editör)

Baglam Yayınları, İstanbul, 2020

  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Baglam Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Bu kitap 19. yüzyılın kanonik metinleri arasında yer alan İntibah, Sergüzeşt, Zehra, Araba Sevdası, Mai ve Siyah’ı hem yazarların hem psikanalistlerin hem edebiyat tarihçilerinin bakışlarında yeniden tartışmak için bu metinlerin günümüzün önde gelen yazarları tarafından yeniden, fakat bu kez hikâye formun-da yazılmalarının, yazma/yorumlama ve okuma pratikleri üzerine imkânlar geliştirmek için iyi olabileceğini düşündük. Söz konusu metinleri seçerken, özellikle bu beş metnin, kanonik olduğunun üzerinde neredeyse anlaşılmış olmasını göz önünde bulundurduk, tabii ki bu metinler dışında 19. yüzyıla ait kanonik metinlerin varlığı ayrı bir tartışma konusu.
Melisa Kesmez ve Niyazi Zorlu Namık Kemal’in İntibah’ını, Ayşegül Devecioğlu ve Murat Uyurkulak Samipaşazade Se-zai’nin Sergüzeşt’ini, Mine Söğüt ve Hüseyin Kıran Nabizade Nazım’ın Zehra’sını, Şebnem İşigüzel ve Engin Türkgeldi, Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası’nı, Cihan Aktaş ve Kaya Tanış Halit Ziya Uşaklıgil’in Mai ve Siyah’ını yeniden yazdılar.
Kitabın sonundaki değerlendirme kısmında Aslı Erkan, Behice Boran, Bengi Düşgör, İrem Erdem Atak 19. yüzyılın bu kanonik metinlerini anne ve baba imgelemi, kadınlık ve dönüşüm açısından ele alıyor.