Satın Alma gücü Paritesi Hipotezinin Geçerliliğinin Doğrusal Olmayan Koentegrasyon Testi İle Analizi: Gelecek-11 Ülkeleri Örneği


Göktaş Ö.

in: Ekonometrik Uygulamalar, Prof.Dr. Selahattin Güriş, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.61-81, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Der Yayınları
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.61-81
  • Editors: Prof.Dr. Selahattin Güriş, Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to analyze the validity of Purchasing Power Parity (PPP) hypothesis for NEXT-11 countries which are Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, South Korea, Mexico, Nigeria, Pakistan, the Philippines, Turkey and Vietnam, using nonlinear cointegration tests proposed by Kapetanios et. al. (2006). Towards to aim of study, we use the monthly data of nominal exchange rates and consumer price indices of the Next-11 countries. The empirical results display that the Purchasing Power Parity (PPP) hypothesis is not valid at the Next-11 countries, except Turkey.

Bu çalışmanın amacı satın alma gücü paritesi hipotezinin geçerliğini Gelecek-11 ülkeleri olan Bangladeş, Endonezya, Filipinler, Güney Kore, İran, Meksika, Mısır, Nijerya, Pakistan, Türkiye ve Vietnam için Kapetanios vd. (2006) tarafından geliştirilen doğrusal olmayan koentegrasyon testlerini kullanarak analiz etmektir. Çalışmanın amacı doğrultusunda bu ülkelere ait aylık nominal döviz kuru ve tüketici fiyat endeksi değişkenleri kullanılmıştır. Ampirik analizden elde edilen sonuçlar Türkiye hariç Gelecek-11 ülkelerinde satın alma gücü paritesi(PPP) hipotezinin geçerli olmadığını göstermektedir.