Teknoloji ve Yaratıcılık


Creative Commons License

KÖSE BİBER S.

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, Odabaşı, H. F., Akkoyunlu, B., İşman, A., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.685-706, 2017

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2017
  • Yayınevi: Pegem A Yayıncılık
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.685-706
  • Editörler: Odabaşı, H. F., Akkoyunlu, B., İşman, A., Editör

Özet

21. yüzyılın dijital çağ olarak nitelendirilmesinde en önemli etkenlerden biri teknolojideki hızlı değişimlerdir. Günümüzde öğrenciler başarılı olmak için hala okuma, yazma ve hesaplama becerilerine ve fen, matematik, sosyal bilgiler ve dil gibi temel konulara ilişkin bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar. Ancak geleneksel ders içerikleri ve konu alanları tam olarak ihtiyacı karşılamamaktadır (Publishing, 2011). Bu noktada 21. yy becerileri olarak sayılan yaratıcılık ve yenilikçilik becerileri, eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri, iletişim ve işbirliği becerileri, bilgi, medya ve teknoloji becerileri ile yaşam ve kariyer becerilerini öğrencilere kazandıracak şekilde eğitim öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesi gerekmektedir. Toplumların gelişmesi ve kalkınmasında üst düzey düşünme becerilerine sahip bireylerin önemli rol oynadığı bilinmektedir. Bu üst düzey düşünme becerilerinin en önemlilerinden bir tanesi ise yaratıcılıktır. Yaratıcılık ile ilgili çalışmaların öncülerinden olan Torrance (1962) yaratıcılığı, problemlere duyarlı olma süreci olarak tanımlarken, Mott (1973) ise yaratıcılığı, insanda gizli kalmış ya da açığa çıkmış tüm yetenekleri geliştirme, bu esnada ortaya çıkan yeni fikirleri biçimlendirme, icat etme ve keşfetme gücü olarak tanımlamaktadır. Bireylerin günlük hayatta pek çok farklı problemle karşılaştığı ve bu problemlere özgün ve etkili çözümler üreten bireylerin diğerlerine göre daha başarılı olduğu düşünüldüğünde, yaratıcılık becerisine sahip olmanın ve bu beceriyi geliştirmenin önemi daha net anlaşılmaktadır. Özellikle son zamanlarda yapılan pek çok araştırma, bireylerin yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesinde bilgisayar, internet gibi teknolojilerin önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu bölümde, yaratıcılık yeteneğinin ortaya çıkmasında ve gelişmesinde teknolojinin rolü ele alınarak, bu durumu örnekleyen çeşitli bilimsel çalışmaların sonuçlarından bahsedilmektedir.