İmalat Sanayinde Firma Risklerinin Belirlenmesi: Kümeleme Analizi Yöntemiyle Ampirik Bir Çalışma


TOPAK M. S.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, no.11, pp.100-127, 2010 (Peer-Reviewed Journal)