Avrupa Birliği’nde Bölgesel Yenilikçilik Sistemleri: Polonya Örneği.


Akyıl L., Budak S.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE BÖLGESEL YENİLİKÇİLİK SİSTEMLERİ: POLONYA ÖRNEĞİ, vol.2, no.1-8, pp.8-27, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Avrupa Birliği (AB), 2000’li yılların sonunda karşılaştığı ekonomik krizin yıkıcı
etkilerini azaltmak ve diğer küresel aktörlerle rekabet edebilmek amacıyla
çalışmalarda bulunmuştur. Yenilikçilik (inovasyon) rekabet üstünlüğü sağlamada
önemli bir unsur olduğunun bilincinde olan Avrupa Birliği, üye ülkelerinden de yenilikçiliğe
yönelik çalışmalar yapmasını istemektedir. Bunu gerçekleştirmek için ise
çeşitli fon ve enstrümanlarla üye ülkeleri desteklemektedir. Buna karşın Avrupa
Birliği içerisinde yenilikçilik konusunda çok çeşitli düzeyde performans
gösteren ülke ve bölgeler bulunmaktadır. Çalışmada Avrupa Birliği’nin yenilikçilik
konusunda yetersiz performans sergileyen ülkelerinden biri olan Polonya
incelenecektir. Çalışmada Polonya’nın yenilikçilik konusunda geride kalmasının
sebepleri ve Polonya’nın yenilikçilik konusundaki performansını arttırması için
neler yapması gerektiği konusunda öneriler geliştirilecektir. 

Avrupa Birliği (AB), 2000’li yılların sonunda karşılaştığı ekonomik krizin yıkıcı
etkilerini azaltmak ve diğer küresel aktörlerle rekabet edebilmek amacıyla
çalışmalarda bulunmuştur. Yenilikçilik (inovasyon) rekabet üstünlüğü sağlamada
önemli bir unsur olduğunun bilincinde olan Avrupa Birliği, üye ülkelerinden de yenilikçiliğe
yönelik çalışmalar yapmasını istemektedir. Bunu gerçekleştirmek için ise
çeşitli fon ve enstrümanlarla üye ülkeleri desteklemektedir. Buna karşın Avrupa
Birliği içerisinde yenilikçilik konusunda çok çeşitli düzeyde performans
gösteren ülke ve bölgeler bulunmaktadır. Çalışmada Avrupa Birliği’nin yenilikçilik
konusunda yetersiz performans sergileyen ülkelerinden biri olan Polonya
incelenecektir. Çalışmada Polonya’nın yenilikçilik konusunda geride kalmasının
sebepleri ve Polonya’nın yenilikçilik konusundaki performansını arttırması için
neler yapması gerektiği konusunda öneriler geliştirilecektir.