Changes In Plasmınogen Actıvator Factor And Oxıdatıve Stress In Morbıdly Obese Patıents Followıng Open And Laparoscopıc Swedısh Adjustable Gastrıc Bandıng


DARIYERLİ N. , UZUN H.

9ht International Congress Coronary Artery Disease, İtalya, ss.1162

  • Basıldığı Ülke: İtalya
  • Sayfa Sayıları: ss.1162