BENZER YÖNLERİ VE FARKLILIKLARIYLA MODERN ARAP ŞİİRİNİN ZİRVESİNDE ÜÇ ŞAİR


Creative Commons License

Arslan Sözüdoğru H.

Asos Journal , vol.8, no.101, pp.60-71, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 101
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.29228/asos.40526
  • Journal Name: Asos Journal
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.60-71
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Abbasi döneminde devlet erkanı tarafından gözetilen şairlerle zirveye çıkan şiir sanatı uzun bir inziva döneminden sonra diriliş ya da kalkınma anlamına gelen “Nahda” hareketiyle canlanmış, neo-klasik olarak adlandırılan bu dönemde pek çok şair ve edip yetişmiştir. Râidu’ş-Şu‘arâ (Şairlerin Öncüsü) unvanıyla başı çeken Mahmûd Sâmî Bârûdî birlikte Ahmet Şevkî ve Hâfız İbrâhîm bu alanda öne çıkan üç isimdir. Onlar, Abbasi şairlerini taklit ederek şiirlerini söz sanatlarını kullanarak yazmışlar, ancak eski ile yeniyi şiirlerinde buluşturabildiklerinden taklitçi değil yenilikçi olarak kabul edilmişlerdir. Söz konusu çalışma karşılaştırma metoduyla üç şairin benzer ve farklı yönlerini ön plana çıkararak kalıcı öğrenme kazandırmayı hedeflemektedir. Yaşam öyküleri ve yaşadıkları dönem hakkında bilginin de yer aldığı çalışmada araştırmacının üç şairi bir bütün olarak değerlendirmesi hedeflenmektedir.