Plio-Quaternary evolution of the Enez Delta, NE Aegean Sea


ALPAR Ş. B. , Erel L., Gazioğlu C. , Gökaşan E. , Adatepe F., Demirel S., ...Daha Fazla

Turkish Journal of Marine Sciences, cilt.4, sa.1, ss.11-28, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 4 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 1998
  • Dergi Adı: Turkish Journal of Marine Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.11-28

Özet

Bu çalışmanın amacı Enez Deltasının jeolojik evrimini çıkartmaktır. Aşağı Meriç Deltasının kuzeydoğu Ege Denizinde gelişme eğilimi gösteren Enez Deltası, terkedilmiş akış ağızları, farklı devreleri işaret eden kıyı setleri, kilometrelerce açıkta bulunan eski denizaltı deltası üzerine dik yamaçları ile bağlanan prodeltası ile zengin bir birim teşkil etmektedir. Geç Pleyistosen’de, kıta sahanlığı Riss-Würm buzul arası devrede deniz tarafından işgal edilmiş, Würm buzul çağında su yüzüne çıkmış ve Holosen’deki Flandr Transgresyonu sırasında tekrar deniz altında kalmıştır. Tarihi gelişimini gösteren eski haritaları ve arkeolojik verilere göre çizilen muhtemel eski kıyı çizgileri Enez bölgesindeki büyük bir körfezin son 3000 yılda çok hızlı bir şekilde dolduğunu göstermektedir.

The purpose of this study is to construct the geological evolution of the Enez Delta. The Lower Meriç Delta and its offshore continuation, the Enez Delta, comprise very well developed sedimentary units with abandoned channel mouths, coastal bars and a prodelta lying on the older submarine delta far offshore with steep slopes. In the late Pleistocene, the shelf area over an Upper Miocene basement was flooded during the Riss-Würm interglacial period, exposed in the Würm glacial stage, and reflooded during the Flandrian transgression (Holocene), with each sea-level change characterised by seismic stratigraphic unit. The historical maps together with maps reconstructed on the basis of archaeological data show a rapid infilling of a large bay in the Enez area during the last 3000 years.