Sosyal Güvenlik Kurumu İş Kazası İstatistiklerinin Sigortalı Çalışan Sayıları Doğrultusunda İncelenmesi (2013-2017)


Kayhan A. , Doğan A.

The Journal of Academic Social Science, cilt.8, ss.449-480, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 8 Konu: 102
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.29228/asos.41491
  • Dergi Adı: The Journal of Academic Social Science
  • Sayfa Sayısı: ss.449-480

Özet

Sosyal Güvenlik Kurumu iş kazası istatistikleri incelendiğinde 2013 yılından itibaren daha önceki senelere göre önemli artışların olduğu görülmektedir. Bu çalışmayla, 2013 yılından günümüze kadar geçen 5 yıllık periyottaki SGK iş kazası istatistiklerini incelemek ve yeni mevcut durumu ortaya koymak, 2013 yılından önceki durum ile 2013 ile başlayan beş yıllık durum arasındaki farklılıkları belirlemek amaçlanmaktadır. İş kazası ve meslek hastalıkları istatistiklerini inceleyen çalışmaların neredeyse tamamı sadece iş kazası ve meslek hastalıkları sayılarını temel al-makta ve mevcut durumu bu veriler doğrultusunda yorumlamaktadır. Halbuki çalışan sigortalı sayıları analizlere dahil edilip, kaza ve ölüm sayıları sigortalı sayılarına oranlandığında ortaya çıkan sonuçlar farklı olabilmektedir. Çalışmanın bir diğer ana amacı da sigortalı çalışan sayılarını analizlere dahil ederek mevcut gerçek durumu ortaya koymaktır. Çalışma sonunda sadece iş kazası ve ölüm sayılarına dayanılarak yapılan analizlerle ortaya çıkan sonuçlar ile sigortalı çalışan sayılarının analizlere dahil edilmesiyle ortaya çıkan sonuçların oldukça farklı olduğu ortaya konmuştur. Örneğin İstanbul, iş kazalarının ve iş kazaları nedeniyle yaşanan ölümlerin en fazla yaşandığı şehir olarak ortaya konmakta ve çalışılması en tehlikeli şehir şeklinde yorumlanmaktadır. Fakat bu çalışmayla, gerçekte durumun bu şekilde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.