Anti- HLA antikorlarının saptanmasında akım sitometrik yöntemlerin önemi: Bir olgu nedeniyle


Kılıçaslan Ayna T., TÜRKMEN A. , ŞENTÜRK ÇİFTÇİ H. , GÜRTEKİN M.

Turkiye Klinikleri J Nephrol, cilt.7, ss.27-30, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Turkiye Klinikleri J Nephrol
  • Sayfa Sayıları: ss.27-30

Özet

Böbrek naklinde alıcılarda tespit edilen vericiye özgü HLA antikorların varlığı [donor spesific HLA antibody (DSA)] graft reddi/graft kaybı için önemli bir risk faktörüdür. Eğer bir kadın hastanın vericisi çocuğu veya kocası olacaksa paternal HLA'lara karşı oluşmuş duyarlılık dikkatlice araştırılmalıdır. Nakil öncesi akım sitometri tekniği ile yapılan çapraz uyum testleri (AS-CM) diğer yöntemlerle saptanamayan DSA'ları saptayabilir. Ayrıca akım sitometri ile, hastada oluşan tüm anti-HLA antikorlarının araştırıldığı panel reaktif antikor (PRA) testleri de yapılabilmektedir. Bu olgu sunumunda, eşinden böbrek nakli olmak amacıyla kliniğe başvuran son dönem böbrek yetersizliği olan 55 yaşındaki kadın hastanın AS-CM sonuçları değerlendirilmiştir. AS-CM sonucu pozitif olan hastaya plazmaferez yapılmıştır. Plazmaferez öncesi serumun 1/500 dilusyonunda anti-HLA antikorları saptanırken, plazmaferez sonrası 1/200 serum dilusyonunda PRA sonucunun pozitif olduğu belirlenmiştir. Bu da bize dolaşımdaki antikorların uzaklaştırılmasında daha duyarlı yöntemlere ihtiyacımız olduğunu göstermektedir.