Hibrit Yapıların Yönetimi: Perakendecilikte Bir Örnek Olay İncelemesi


SÖZÜER A., Gökçen Z.

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, pp.24-31, 2011 (SCI-Expanded)

Abstract

This study aims to analyze the hybrid forms, as an organizational structure, where market and hierarchy mechanisms intersect. In essence, it is a case study, which investigates the framework of franchising relationship as being one of the hybrid structure types. In that perspective, the organizational solutions, processes, and values of a firm case in retailing sector are attempted to be identified in terms of the firm's managerial levels. This paper is assumed to contribute to further studies on hybrid forms where blended governance mechanisms exist.

Bu çalışmanın amacı, örgütsel yapı olarak, pazar ve hiyerarşi mekanizmalarının kesiştiği hibrit formları incelemektir. Temelde araştırma, hibrit yapı tiplerinden biri olan franchising ilişkisi çerçevesinde bir örnek olay çalışmasıdır. Bu perspektifle, perakendecilik sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin yönetim kademeleri açısından uyguladığı örgütsel çözümler, süreçler ve sahip olduğu değerler tanımlanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın, karma yönetim mekanizmalarının bulunduğu hibrit yapılara ilişkin gelecekteki çalışmalara katkı sağlayacağı öngörülmektedir.