YERLİ EKOLOJİK ÜRÜN AMBALAJLARININ GRAFİK TASARIM AÇISINDAN NORMAL ÜRÜN AMBALAJLARI VE YABANCI EKOLOJİK ÜRÜN AMBALAJLARI İLE MUKAYESELİ ANALİZİ


Creative Commons License

UĞUR E. , ÖZSOY S. A. , TUNCAY B.

Mesleki Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.340-351, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 6 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Mesleki Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.340-351

Özet

2000'li yıllardan sonra medya ve enformasyon teknolojilerinin gelişmesi ve toplumun tüm katmanlarına yaygınlaşması ile sağlıklı yaşam konusu da gündemin en önemli maddelerinden birini oluşturmaya başladı. Buna bağlı olarak son yıllarda sağlıklı beslenme konusu ilk sıralarda bulunmaktadır. Yediğimiz gıdaların zararları ve sağlıklı beslenme; medyada ve sosyal alanda yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. Sağlıklı beslenme ön plana çıkınca ‘ekolojik’ diğer ifadeyle ‘organik’ ürünler toplumun her kesiminde önem kazanmaktadır. Organik ürün üretimi her geçen gün yaygınlık kazanmaktadır ve daha da yaygınlık kazanacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Talebin oluşması ile ekolojik ürün ticareti kurumsallaşmaya başlamıştır. Ekolojik ürünler artık kendi kategorisinde organik olmayan ürünler gibi tüketiciye sunulmaya başlamıştır. Günümüzde ekolojik ürün tercihinde bulunan tüketiciler ambalajı çok dikkate almadan ürün bazlı tercihleri olsa da ilerleyen yıllarda rekabetin artması ve seçeneklerin artması ile ambalaj tasarımının önem kazanacağı aşikardır.

Bu çalışmada bugün ülkemizde üretilen özellikle gıda, konserve ve temizlik alanındaki ekolojik ürünlerden rastgele seçim yapılarak grafik tasarım yönünden benzer yerli normal (organik olmayan) ürünlerin ambalajları ve yabancı ekolojik ürünlerin ambalajları ile mukayeseli analizi yapılmıştır.