Tarih Perspektifinden Örnek Tefsir Metinleri 1


AYDAR H.

Yeni Zamanlar Yayınları, İstanbul, 2013

  • Yayın Türü: Kitap / Ders Kitabı
  • Basım Tarihi: 2013
  • Yayınevi: Yeni Zamanlar Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Bu kitapta Hz. Peygamber döneminden hicrî VI, mîlâdî XII. asrın ortalarına kadarki devrede yaşamış 16 meşhur müfessirin hayatı anlatılmış, tefsirlerinin özellikleri hakkında bilgi verilmiş ve tefsirlerinden örnek metinler sunulmuştur. Ayrıca yine aynı dönem içinde tefsir alanında şöhret kazanmış ve eser telif etmiş 36 müfessirden daha bahsedilmiştir. Böylece bu eserde Tefsir Tarihinin başlangıcından hicrî VI. asrın ortalarına kadarki dönemde yaşamış 52 müfessir tanıtılmıştır. Müfessirler ve tefsirleri, vefat tarihleri esas alınarak kronolojik bir sıra dâhilinde verilmişlerdir. Ayrıca yaşadıkları dönemin sosyal, siyâsî, dînî ve ilmî durumu da yansıtılmıştır.