BAROK MÜZİĞİ SÜSLEMELERİNDEKİ YORUM FARKLILIKLARINA BİR BAKIŞ


AYDINOĞLU T.

EKEV Akademi Dergisi, no.64, pp.295-312, 2015 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: EKEV Akademi Dergisi
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.295-312
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract
In the study done by literature scanning, ornaments were analysed, which contributes melodious beauty, elegance to music ,fills the blanks in accordance with the rules of the period, as well as, helps the music to be more expressive. One of the most prominent composers G. Muffat's researc hand presented results in this area were compared witht he work of other Baroque period composers. In Muffat 's research, ornaments are not satisfied with only one table for all, however, it is done and explained with description required for each table based on certain ideas. Despite of this, it was determined that, Muffat's research was shaded by the ornamental tables of composers as Bach, Coupoerin, Rameauand d'Angelbert. In the modern period of increasing interest to authentic music, the importance of Muffat's research was emphasized and determined to respond to specific questions of hesitant musicians who want to interpret these works. Apart fromthat, it reviews that in the ornament interpretations of Baroque music there are specific rules for every country and how they take their place in composers' tables. Various suggestions have been proposed as the result of theses tudies. 

Keywords
Ornament, Western Music, Baroque Period, İnterpretation Diversity, Ornaments Table.

Literatür taraması yöntemiyle yapılan bu çalışmada, müziğe melodik anlamda güzellik, incelik katan, döneminin kurallarına uygun olarak boşlukları dolduran, aynı zamanda eseri çok daha ifadeli yapmaya yardımcı olan süslemeler incelenmiştir. Döneminin en önemli bestecilerinden biri olan G. Muffat'ın bu alanda yaptığı araştırmalar ve bizlere sunduğu bilgiler araştırılmış ve Barok döneminde diğer bestecilerin yaptığı çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Süslemeleri sadece bir tabloyla vermekle yetinmeyen, aynı zamanda her süslemenin açıklamasını ve yorum açısından yapılması gerekenleri belirli düşünceye dayanarak anlatan Muffat araştırması, Bach, Coupoerin, Rameau ve d'Angelbert gibi bestecilerin süsleme tablolarının yanında arka planda kaldığı tespit edilmiştir. 'Otantik müziğe ilginin arttığı modern dönemde Muffat araştırmasının önemi ön plana çıkarılmış ve bu eserleri yorumlamak isteyen müzisyenleri tereddütte bırakan sorulara cevap vermek için belirli tespitlerde bulunulmuştur. Ayrıca Barok müziğindeki süsleme yorumlarında her ülkenin kendine has kurallarının olduğu ve bu kuralların bestecilerin tablolarında nasıl kendine yer ettiği incelenmiştir. Bu incelemeler ışığında çeşitli önerilerde bulunulmuştur.