Hilye-i Hâkânî - Kazasker Mustafa İzzet Efendi Hattıyla


Özağaç M. (Editor)

Albaraka Yayınları, İstanbul, 2020

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Albaraka Yayınları
  • City: İstanbul
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Hz. Peygamber’in (s.a.v) “Yâ Ali! Hilyemi yaz ki vasıflarımı görmek beni görmek gibidir” hadîsi üzerine, Hz. Ali tarafından Efendimiz’in vasıfları kaleme alınmış, Peygamber sevdâlılarının muhayyilesine bir nûr gibi doğacak olan şemâil ve hilye türünde eserler bu sâyede meydana getirilmiştir. 

Hâkānî Mehmed Bey’in 1598-1599 yılları arasında mesnevî nazım şekliyle kaleme aldığı Hilye, Hz. Peygamber’in fizikî ve rûhî portresini anlatmak sûretiyle O’na olan sevgisini, bağlılığını ortaya koyduğu bir eserdir. Türk-İslâm Edebiyâtı’nın şâheserlerinden biri olan Hilye-i Hâkānî’nin edebiyatımızdaki müstesnâ mevkii, Süleyman Çelebi’nin Mevlid’ini -Vesîletü’n-Necât’ı- andırır. Hâkānî de tıpkı Süleyman Çelebi gibi, başka şâirleri benzer eserler vermeye özendirmiş, hat ve mûsıkî gibi diğer san’at erbâbını da ilhamlar veren eserine yoğunlaşmaya âdeta davet etmiştir.

Elinizdeki kitap, hüsn-i hat san’atımızın en önemli temsilcilerinden Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin nesih hattıyla, 1843 yılında yazdığı bir Hilye-i Hâkānî nüshası temelinde vücûda geldi. Edebiyatımızın ve hat san’atımızın iki ölümsüz değerini buluşturan bu çalışma, günümüzde hat san’atımızın ve edebiyatımızın iki değerli temsilcisi olan hocalarımız M. Uğur Derman ve İskender Pala tarafından hazırlandı.