Tarif Khalidi, Erken Orta Çağ'da Filistin'de Kabile İskânı ve Toprak Mülkiyeti (çev. Halil İbrahim Hançabay), İSTEM: İslâm, San‘at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi


HANÇABAY H. İ.

Other, pp.185-194, 2013

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2013
  • Page Numbers: pp.185-194